Retningslinier

Hvem kan søge tilskud

– Man kan søge fonden om tilskud når man er ejer af en ”bevaringsværdig” bygning på Løjt land. Om der gives tilskud, afhænger af, om fondens bestyrelse finder bygningen bevarelsesværdig.

Hvornår kan man søge om tilskud

– Man skal søge, før det påtænkte arbejde påbegyndes.
– Der gives kun tilskud til den udvendige renovering.
– Der lægges vægt på, at bygninger føres tilbage til det oprindelige udseende. I den forbindelse er termoruder ikke acceptable, koblede rammer er dog.
– Tilskuddet udbetales, når arbejdet er afsluttet og håndværkerregning samt billedmateriale for udført arbejde tilsendes fonden.
– Der kan eventuelt gives tilskud til arkitekthjælp.

Følgende vedlægges ansøgningen

– En nøjagtig beskrivelse af det påtænkte arbejde.
– Et nyt foto af bygningen.
– Et gammelt foto af bygningen der dokumenterer hvilken oprindelig udseende bygningen har haft og som man ønsker at føre den tilbage til.
– Beløb man ønsker at ansøge om.
– Tilbud fra entreprenøren.

Eventuelt tilskud vil være skattefrit, såfremt ejendommen er kategoriseret som bevaringsværdig. Dette vil man kunne læse mere om, ved at gå ind på www.kulturarv.dk