Velkommen til Løjtfonden.dk

Hvem kan søge tilskud

– Man kan søge fonden om tilskud når man er ejer af en ”bevaringsværdig” bygning på Løjt land. Om der gives tilskud, afhænger af, om fondens bestyrelse finder bygningen bevaringsværdig.

Hvornår kan man søge om tilskud

– Man skal søge, før det påtænkte arbejde påbegyndes.
– Der gives kun tilskud til den udvendige renovering.
– Der lægges vægt på, at bygninger føres tilbage til det oprindelige udseende. I den forbindelse er termoruder ikke acceptable, koblede rammer er dog.

Løjt Fonden arbejder sammen med Aabenraa Byhistoriske Forening, der yder gratis arkitekthjælp.


Ansøgninger om gratis arkitekthjælp sendes til Weile arkitekter ApS, Lavgade 50, 6200 Aabenraa. E-mail: arkitekter@weile-maa.dk som administrerer den gratis arkitekthjælpsordning under Aabenraa Byhistoriske Forening jfr. nedenfor.

Gratis arkitekthjælp


Arkitekthjælpen skal sikre, at udvendige istandsættelser af bygninger sker på en arkitektonisk og håndværksmæssig korrekt måde med respekt for bygningens oprindelige stil.
Hvordan
Bevaringsfonden yder gratis arkitekthjælp til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger i gammel Aabenraa kommune. Ejere kan i forbindelse med overvejet istandsættelsesarbejde rekvirere et arkitektfirma med særlig kompetence til at rådgive om fredede og bevaringsværdige bygninger.
Anbefalede arkitektfirmaer kan ses nedenunder


Arkitekthjælpen omfatter kun rådgivning om udvendig istandsættelse af bygningen. Op til 4 timer er gratis. Rådgivning udover 4 timer er efter normal regning.


Rådgivningen består af:
• En besigtigelse af bygningen sammen med ejer
• En kort beskrivelse af, hvordan arbejdet skal udføres for at kunne ansøge om støtte i Bevaringsfonden
• Hvilke tilladelser der evt. skal indhentes
• En uforpligtende overslagspris på arbejdets udførelse.

Ejeren vil så have et grundlag for at overskue finansieringsbehov, herunder evt. tage et møde med sit pengeinstitut.


Betingelser
For at kunne modtage arkitekthjælp skal ejeren være medlem af Byhistorisk Forening. Det er tilstrækkeligt at der tegnes medlemskab i forbindelse med opstart af sagen. Kontingentet udgør p.t. kr. 175,00 årligt for en husstand.

Arkitektfirmaer

Anbefalede lokale arkitektfirmaer med særlig kompetence vedrørende istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger i Aabenraa:

•Oesten, Ingeniører og Arkitekter Aps, Skibbroen 22, 6200 Aabenraa. Tlf. nr. :7462 4711. E-mail: oia@oia.dk
•Weile Arkitekter Aps, Lavgade 50, 6200 Aabenraa. Tlf. nr. 7462 1232. E-mail: arkitekter@weile-maa.dk
•Arkitektfirmaet MAA Mads Thuesen Møller A/S, Gl. Kongevej 54, 6200 Aabenraa. Tlf. 7462 6595. E-mail: mtm.as@arkitekt-firma.dk


Arkitektens beskrivelse af det påtænkte arbejde og hvordan det skal udføres sendes til Løjt Fonden, der træffer beslutning om og hvor meget der støttes med. Bevilget støtte herfra skal ikke tilbagebetales.
Beskrivelsen under arkitekthjælpen indeholder foto af bygningen, gerne suppleret med et historisk foto af bygningen. Endvidere vil der i beskrivelse være et summarisk overslag over hvad et korrekt udført arbejde i bygningshistorisk henseende koster.